Hjælp

Databeskyttelse

1. Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over dit besøg på vort websted. Efterfølgende vil vi gerne oplyse dig om, hvordan dine data håndteres i henhold til artikel 13 i den generelle forordning om databeskyttelse.

Dataansvarlig

Ansvarlig for den forneden beskrevne indsamling og behandling af data er det her nævnte sted:

Books on Demand GmbH
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Tyskland
E-mail: info@bod.de
Tlf.: +49 (0)40 – 53 43 35-0

Gemning af IP-adressen

Vi gemmer den af din webbrowser meddelte IP-adresse strengt formålsbestemt med henblik på at kunne opdage, indgrænse og afværge angreb på vort websted. Retsgrundlaget udgøres af art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Data om brugen

Når du besøger vort websted, gemmes der på vores webserver temporært data om brugen af vort websted i en protokol til statistiske formål for at kunne forbedre vore internetsiders kvalitet. Dette datasæt består af:

  • den side, hvorfra filen blev kaldt,
  • filens navn,
  • forespørgslens dato og klokkeslæt,
  • adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet),
  • beskrivelse af den benyttede webbrowsers type,
  • den kaldende computers IP-adresse, der forkortes på en sådan måde, at en reference til en person ikke mere kan oprettes.

De nævnte protokoldata gemmes kun anonymiseret.

Webshop

1. Oprettelse af en kundekonto

Ved oprettelse af en kundekonto gemmer vi de data, som du har indtastet i denne sammenhæng. Dette er leverings- og ordreadresser (disse omfatter f.eks. navn, fornavn, gade/vej, husnummer, by, postnummer), og, såfremt du ønsker det, kreditkort og bankforbindelse såvel som din e-mailadresse. Retsgrundlaget udgøres af art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan opsige kundekontoen ved at sende en e-mail med en opfordring hertil til vores kundeservice. Vi sletter så alle data, såfremt der ikke består nogen opbevaringspligt (f. eks. åbne krav, bilag med hensyn til skattelovgivningen).

2. Afvikling af bestillinger / vandmærke og beskyttelse af ophavsretten

Vi gemmer og bruger dine personoplysninger, som du videregiver i forbindelse med en bestilling (især faktura- og leveringsadresse, oplysninger om de af dig bestilte varer, f.eks. ISBN og titel såvel som tjenesteydelser og oplysninger om den af dig ønskede betalingsmåde) i henhold til art. 6, stk. 1, litra b, i den generelle forordning om databeskyttelse udelukkende til afvikling af dine bestillinger. Din e-mailadresse bruger vi i denne sammenhæng til meddelelser om status på din bestilling.

Ved download af en eBook i PDF-format anvendes enten DRM eller en vandmærketeknologi, hvorved vandmærketeknologien giver mulighed for at markere filen individuelt med et ikke hørbart og ikke sletbart vandmærke for således at kunne spore filer, som kunden på ulovlig måde har videregivet, tilbage til kunden. Hertil bliver persondata forsynet med et nummer og gemt i pseudonymiseret form. I tilfælde af en mistanke om misbrug kan det gemte nummer så bringes i forbindelse med kunden.

3. Andre funktioner

Hvis du gør brug af huskelisten i din kundekonto, gemmer og bruger vi de af dig i denne sammenhæng indtastede data i det omfang, der er nødvendigt for at kunne stille disse funktioner til rådighed. Du kan til enhver tid slette hhv. deaktivere den igen i din kundekonto.

Hvis du skriver en anmeldelse som en bedømmelse, offentliggør vi sammen med overskriften og teksten også det af dig valgte og oplyste pseudonym. Din e-mailadresse gemmes godt nok i vort system, så vi f.eks. i tilfælde af en konstateret overtrædelse af ophavsretten kan kontakte dig, men den vises ikke i webshoppen. Hvis du har skrevet bedømmelsen i din kundekonto, kan du til enhver tid se den. Såfremt du ønsker at redigere den, skal du sende os en e-mail til den ovennævnte e-mailadresse.

myBoD

1. Oprettelse af en kundekonto

Ved oprettelse af en kundekonto gemmer vi de data, som du i denne sammenhæng har indtastet. Det er din e-mailadresse og din indtastede adgangskode. Retsgrundlaget udgøres af art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan til enhver tid slette kundekontoen via indstillinger i login-området. Vi sletter så alle data, såfremt der ikke består nogen opbevaringspligt (f. eks. åbne krav, bilag med hensyn til skattelovgivningen).

2. Afvikling af produktbestillinger

Vi gemmer og bruger dine personoplysninger, som du videregiver i forbindelse med en bestilling (især navn og fornavn, adresse, by, faktura- og leveringsadressen, oplysninger om de af dig bestilte varer, f.eks. ISBN og titel såvel som tjenesteydelser og oplysninger om den af dig ønskede betalingsmåde) i henhold til art. 6, stk. 1, litra b, i den generelle forordning om databeskyttelse udelukkende til afvikling af dine bestillinger. Din e-mailadresse bruger vi i denne sammenhæng til meddelelser om status over din bestilling.

2. Datasikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske forholdsregler for på så omfattende måde som muligt at beskytte dine data mod uønsket adgang. På vore sider anvender vi en krypteringsmetode. Dine oplysninger sendes fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af en SSL-kryptering. De fleste browsere indikerer dette ved at vise et lukket lås-symbol på statuslinjen, samtidigt begynder adresselinjen med https://.

3. Dataoverførsel til tredje og tredjelande

Inden for rammerne af en ordrebehandling i henhold til art. 28 i den generelle forordning om databeskyttelse overfører vi dine data til serviceydere, som hjælper os med at sikre driften af vore internetsider (f. eks. hosting, vedligehold, webanalysetjenester, callcenter) og de dermed forbundne processer. Desuden overfører vi inden for rammerne af en ordrebehandling i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse dine data til en nyhedsbrevstjeneste (som nærmere beskrevet under ciffer 8.2), til serviceydere, som hjælper os med afviklingen af forsendelser (f. eks. logistikvirksomheder) og til udbydere af betalingstjenester. Vore serviceydere er over for os forpligtede til at følge strenge instruktioner og har indgået tilsvarende kontraktlige aftaler.

Dataoverførsel til tredjelande

Til dels overfører vi persondata til et tredjeland uden for EU. Her har vi draget omsorg for en passende grad af databeskyttelse. I tilfælde af Google Analytics (USA), Google+ (USA) og Google Adwords (USA) resulterer en passende grad af databeskyttelse ud fra den tilsvarende deltagelse i Privacy-Shield-overenskomsten (art. 45, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse). Det samme gælder for Facebook (USA), Instagram (USA), Salesforce (USA) og Twitter (USA).

4. Cookier

På vore internetsider bruger vi cookier. Cookier er små tekstfiler, som gemmes og kan udlæses på din enhed. Man skelner mellem session-cookier, som slettes igen, så snart du lukker din browser, og permanente cookier, som gemmes ud over det enkelte besøg på siden. Cookier kan indeholde data, som gør det muligt at genkende den anvendte enhed. Til dels indeholder cookier dog kun oplysninger om bestemte indstillinger, som ikke kan henføres til en person.

På vore internetsider bruger vi session-cookier og permanente cookier. Behandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse og med det formål at forbedre brugeroplevelsen og at gøre den mere sikker og effektiv. Desuden tilpasses herved visningen af vores internetside, og den sikre SSL-forbindelse opretholdes.

Du kan indstille din browser sådan, at den oplyser dig om placeringen af cookier. På denne måde bliver brugen af cookier tydelig for dig. Desuden kan du ved hjælp af den tilsvarende indstilling i browseren til enhver tid slette cookier og forhindre, at der placeres nye. Bemærk venligst, at vore internetsider i så fald ikke vises på bedst mulig måde, og at nogle funktioner rent teknisk ikke længere står til rådighed.

5. Trackingtools

Google Analytics

Til en behovsorienteret udformning af vort websted opretter vi ved hjælp af Google Analytics pseudonyme brugerprofiler. Google Analytics bruger cookier, som gemmes på din enhed og som kan udlæses af os. På denne måde er vi i stand til at genkende tilbagevendende besøgende og kan tælle dem. Databehandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f., i den generelle forordning om databeskyttelse hhv. § 15, stk. 3, i TMG, den tyske telemedielov, med det formål, at vi kan se, hvor ofte vore internetsider kaldes af forskellige brugere.

De af cookien dannede oplysninger om din brug af dette websted overføres som regel til en server hos Google i USA, hvor de gemmes. Fordi vi har aktiveret IP-anonymiseringen på dette websted, bliver din IP-adresse dog forinden forkortet af Google inden for medlemslande af Den Europæiske Union. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fuldstændige IP-adresse overført til en Google-server i USA, hvor den så forkortes (en passende grad af databeskyttelse foreligger i henhold til art. 45, stk.1, i den generelle forordning om databeskyttelse på grund af Googles deltagelse i Privacy Shield). Vi har desuden indgået en aftale om ordrebehandling med Google Inc. (USA) i henhold til art. 28 i den generelle forordning om databeskyttelse. Google kan derfor kun benytte alle oplysningerne på strengt formålsbestemt måde til at evaluere brugen af vort websted for os og til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet.

Du kan til enhver tid fremsætte indsigelse imod behandlingen. Benyt hertil venligst en af de følgende muligheder:

1. Med en tilsvarende indstilling i din browser-software kan du forhindre, at cookierne gemmes, vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde måske ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang.

2. Du kan derudover forhindre, at de af cookien oprettede data, som relaterer til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), sendes til Google og viderebehandles af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængeligt på dette link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3. Du kan desuden forhindre en registrering gennem Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der placeres en opt-out-cookie, som fremover vedvarende forhindrer registreringen af dine data, når du besøger dette websted: Klik her for at gøre indsigelse imod behandlingen af dine data hos Google Analytics.

6. Kontaktformular

Du har mulighed for at kontakte os ved hjælp af en webformular. For at kunne bruge vores kontaktformular har vi brug for dit navn og din e-mailadresse. Du kan give os flere oplysninger, men hertil er du ikke forpligtet.

Retsgrundlaget for behandlingen udgøres af art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse. Dine data behandles udelukkende til besvarelse af din forespørgsel og slettes efter et tidsrum på 30 dage. Dine data gives ikke videre til tredjepart.

6.1. Social media plugins

På vort websted bruges såkaldte social plugins („plugins“) fra de sociale netværk Facebook og Google+ og fra mikroblogging-tjenesten Twitter. Disse tjenester tilbydes af virksomhederne Facebook Inc., Google Inc. og Twitter Inc. („udbydere“).

Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). En oversigt over Facebooks plugins og deres udseende finder du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). En oversigt over Googles plugins og deres udseende finder du her: https://developers.google.com/+/web/

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). En oversigt over Twitter-buttons og deres udseende finder du her: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Når du kalder en side på vort websted, som indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne af Facebook, Google og Twitter. Pluginets indhold overføres fra den pågældende udbyder direkte til din browser og integreres i siden. Med integration af pluginet modtager udbyderne oplysningen om, at din browser har kaldt den pågældende side på vort websted, selv om du ikke har nogen profil eller ikke er logget på lige nu. Denne oplysning (sammen med din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server hos den pågældende udbyder i USA, hvor den gemmes.

Når du er logget på hos en af tjenesterne, kan udbyderne umiddelbart henføre besøget på vort websted til din profil på Facebook, Google+ hhv. Twitter. Hvis du interagerer med pluginsene, for eksempel ved at klikke på „synes godt om“-, „+1“- eller „Twitter“-knappen, bliver den pågældende oplysning ligeledes sendt direkte til en af udbydernes servere og gemt dér. Oplysningerne offentliggøres desuden på det sociale netværk henholdsvis på din Twitter-konto, hvor de vises i dine kontakter.

Dataindsamlingens formål og omfang og udbydernes videre behandling og brug af dine data samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af udbydernes oplysninger om beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du ikke vil, at Google, Facebook eller Twitter knytter de gennem vort websted indsamlede data umiddelbart til din profil i den pågældende tjeneste, skal du logge fra den tilsvarende tjeneste, inden du besøger vort websted. Ved hjælp af add-ons til din browser kan du også fuldstændigt forhindre, at pluginsene indlæses, f. eks. ved hjælp af scriptblockeren „NoScript“ (http://noscript.net/).

6.2. Nyhedsbrev

På vores hjemmeside tilbyder vi dig muligheden for at abonnere på vort nyhedsbrev. Hvis du har givet os et særskilt samtykke til, at vi per e-mail må oplyse dig om vor virksomheds egne produkter og serviceydelser, sker en tilsvarende behandling på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, uden at dette berører lovligheden af den hidtil skete behandling. Hvis samtykket tilbagekaldes, ophører vi med den pågældende databehandling.

Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev, kan du til enhver tid afbestille det, f. eks. ved at sende en e-mail til info@bod.dk, ved hjælp af linket til afbestilling af nyhedsbrevet, som du finder i ethvert nyhedsbrev, eller på internetsiden: www.bod.dk/newsletter-dk.html

6.3. Google Adwords conversion tracking og remarketing

For også på andre internetsider at kunne vise dig reklamer, som bedst muligt svarer til dine interesser, anvender vi retargeting-teknologier fra Google. Databehandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit f, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Når du besøger vore internetsider, udlæses kendetegn for at kunne genkende din browser eller din enhed, din IP-adresse evalueres eller der gemmes et til genkendelsen nødvendigt kendetegn som lille tekstfil (f. eks. en såkaldt tredjeparts-cookie) på din enhed. Din brugeradfærd registreres under besøg på forskellige internetsider. Kendetegnene er pseudonymt udformede. Hvis du skulle være logget på din Google-konto, kan disse kendetegn knyttes direkte til din profil. Google kan samkøre dine besøg på vore internetsider med dine kendetegn og gemme dem for at vise dig målrettet reklame på andre internetsider. På denne måde kan Google ligeledes konstatere det tidligere besøg på vores internetside. Din enhed og din browser bliver genkendt af Google, f. eks. når du kalder en side, som viser reklame på Googles vegne.

Remarketing

Vi kan forsyne vore internetsider med indeksord, som giver oplysninger om internetsidens indhold som f. eks. tilbudte produkter. Google modtager disse indeksord, som hverken indeholder personlige eller følsomme oplysninger. Når du besøger en side med bestemte indeksord om produkter, gemmer Google dette og samkører det med dine pseudonyme kendetegn til genkendelse. Ved hjælp af denne samkøring kan Google se, om og i givet fald hvilken af vore reklamer du får at se.

Cross device remarketing

Teknisk kan Google samkøre de pseudonyme kendetegn af f. eks. dine enheder som tablet, smartphone og e-mail-postboks (cross device marketing). Forudsætningen for dette er, at du på et tidligere tidspunkt over for Google har givet dit samtykke til denne databehandling. På denne måde kan Google gennemføre reklamekampagner målrettet via forskellige enheder.

Dine data overføres til Google og gemmes i USA: En passende grad af databeskyttelse foreligger i henhold til art. 45, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse på grund af Googles deltagelse i Privacy Shield. Vi har desuden indgået en aftale om ordrebehandling med Google Inc. (USA) i henhold til art. 28 i den generelle forordning om databeskyttelse. Google vil derfor kun benytte alle oplysningerne på strengt formålsbestemt måde til at evaluere brugen af vort websted for os og til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet.

Dit samtykke til retargeting på vores internetside, som du har givet gennem vores cookiebanner, kan du tilbagekalde til enhver tid. Klik hertil venligst på linket i det følgende afsnit.

For at gøre indsigelse imod cross device remarketing gå venligst til Googles internetside på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da og ændr dine indstillinger for personaliseret reklame. Bemærk venligst, at disse indstillinger eventuelt ikke er effektive for alle enheders vedkommende. Hvis du bruger en enhed med din Google-konto, bliver pseudonyme kendetegn i givet fald knyttet til din konto. Log venligst af, hvis du ikke ønsker dette.

Facebook custom audience

Vi bruger „Facebook-pixel“ fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Dette giver mulighed for at spore adfærden af brugere, efter at disse har set eller klikket på en Facebook-reklame. Denne fremgangsmåde tjener til at evaluere Facebook-reklamernes effektivitet til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål og kan bidrage til optimering af fremtidige reklametiltag. De indsamlede data er anonyme for os og giver os derfor intet fingerpeg om brugernes identitet. Disse data gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den pågældende brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge disse data til egne reklameformål i henhold til Facebooks direktiv om brugen af data (https://www.facebook.com/about/privacy/) . Du kan give Facebook og dets partnere mulighed for at placere reklameannoncer på og uden for Facebook. Til dette formål kan der desuden lægges en cookie på din computer. Disse behandlingsprocedurer gennemføres til optimering af vore reklametiltag i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis du ikke ønsker en indsamling af data via custom audience, kan du slå custom audiences fra på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Til dette skal du være logget på Facebook.

6.4. Præmiekonkurrence

Oplysninger, som du giver inden for rammerne af præmiekonkurrencer, bruger vi udelukkende til at bestemme og kontakte vinderne (art. 6, stk. 1, litra f, i den generelle forordning om databeskyttelse). Vinderne modtager en skriftlig meddelelse. Vi udelukker brugen af dine data til reklameformål. Vi sletter disse data straks efter udlevering af præmien eller når du gør indsigelse mod brugen af dine data.

Hvis du har vundet, offentliggør vi desuden med dit samtykke dit navn på vore internetsider og på sociale netværk.

7. Dine rettigheder som bruger

Ved behandlingen af dine personlige data giver den generelle forordning om databeskyttelse dig som internetbruger bestemte rettigheder:

1. Ret til indsigt (art. 15 i den generelle forordning om databeskyttelse):

Du har ret til at kræve en bekræftelse på, om der behandles personoplysninger, der vedrører dig. I givet fald har du ret til indsigt i disse personoplysninger og i de oplysninger, som er anført detaljeret i art. 15 i den generelle forordning om databeskyttelse.

2. Ret til berigtigelse og sletning (art. 16 og 17 i den generelle forordning om databeskyttelse):

Du har ret til omgående at kræve berigtigelse af urigtige personoplysninger, som vedrører dig. I givet fald kan du også forlange at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Du har desuden ret til at kræve, at personoplysninger, som vedrører dig, omgående slettes, såfremt en af de i art. 17 i den generelle forordning om databeskyttelse nævnte grunde er opfyldt, f. eks. hvis der ikke længere er brug for disse data til det tiltænkte formål.

3. Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 i den generelle forordning om databeskyttelse):

Hvis en af de i art. 18 i den generelle forordning om databeskyttelse nævnte forudsætninger er givet, f. eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, har du ret til at kræve en begrænsning af databehandlingen i det tidsrum, hvor dette kontrolleres.

4. Ret til dataportabilitet (art. 20 i den generelle forordning om databeskyttelse):

I bestemte tilfælde, som hver for sig er anført i art. 20 i den generelle forordning om databeskyttelse, har du ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv hhv. at kræve disse data overført til en tredjepart.

5. Ret til indsigelse (art. 21 i den generelle forordning om databeskyttelse):

Indsamles data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f (databehandling til varetagelse af berettigede interesser), har du af grunde, der resulterer ud fra din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Så behandler vi ikke længere personoplysningerne, undtagen i tilfælde af, at der påviseligt foreligger tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for den pågældende persons interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen tjener til at gøre et lovligt krav gældende eller til at udøve eller forsvare disse.

6. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

I henhold til art. 77 i den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, når du synes, at behandlingen af de data, der vedrører dig, overtræder bestemmelser i databeskyttelsesloven. Retten til at indgive klage kan især gøres gældende ved en tilsynsmyndighed i det medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

8. Information om forsendelsesstatus

For at leverandøren kan holde dig opdateret om leveringsstatus på din levering og om nødvendigt kontakte dig for at lave en individuel aftale med dig, oplyser vi dem om din e-mail-adresse og telefonnummer. Dette sker ikke automatisk, men kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i bestillingsprocessen. Retsgrundlaget for databehandling er derefter artikel 6, punkt 1 i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Forsendelsesleverandøren bruger kun disse data til hurtig levering af varerne og sletter dem derefter. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at skrive en e-mail til info@bod.dk

9. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktdata

Vor virksomheds databeskyttelsesrådgiver står gerne til rådighed med oplysninger eller forslag vedrørende emnet databeskyttelse:

Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Telefon: +49 (0) 421 69 66 32 0

Search engine powered by ElasticSuite