Hjælp

Standardvilkår

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser (Version 13.06.2014) (Fortrydelsesret se § 6 og § 7)

§ 1 Indgåelse af aftale og fortrydelse

1. Aftalen bliver under inddragelse af disse standardvilkår mellem kunden og Books on Demand GmbH (efterfølgende ”BoD”) indgået derved, at kunden sender til BoD den af ham i online‐inputmasken på websiden ved hjælp af et museklik eller gennem et klik på ”enter” på ”køb” afgivne bestilling som bindende tilbud om indgåelse af en aftale. BoD accepterer dette tilbud fra kunden ved levering inden for rimelig tid.

2. BoD forbeholder sig accepten af tilbudet navnligt i det tilfælde, at der på websiden er indeholdt skrive‐, tryk‐  eller regnefejl, der er blevet grundlaget for kundens tilbud.

3. For forretningsforbindelsen mellem BoD og kunden gælder udelukkende de følgende almindelige forretningsbetingelser (standardvilkår). Derfra afvigende betingelser fra kundens side anerkendes ikke af BoD, medmindre BoD har accepteret deres gyldighed.

4. Sproget, der ligger til grund for indgåelsen af aftalen, er dansk. Aftaleteksten (De almindelige forretningsbetingelser samt de individuelle bestillingsinformationer fra kunden) bliver ikke gemt af BoD efter indgåelsen af aftalen, og kunden har således ikke adgang til disse.

§ 2 Overgivelse af varen

1. Overgivelsen af varen foretages ved levering til den af kunden angivne leveringsadresse. De i påkommende tilfælde opstående forsendelsesomkostninger meddeles kunden allerede før afslutningen af sin bestilling på bestillingssiden.

2. Ved leveringer til udlandet skal kunden overtage yderligere skatter og told. BoD kommer principielt til at overholde de på websiden angivne leveringsfrister.

§ 3 Priser, betalingsbetingelser, ejendomsforbehold

1. Alle på BoDs sider angivne priser skal forstås inklusive den lovpligtige moms.

2. Kunden kan vælge mellem de som et led i bestillingensprocessen tilbudte betalingstyper.

3. Den leverede vare bliver BoDs ejendom indtil dens fuldstændige betaling.

§ 4 Garanti og ansvar

1. Kunden tilkommer de i henhold til loven eksisterende garantikrav med forbehold for de følgende stykker 2 til 4.

2. Kundens krav på skadeserstatning er udelukket. Herfra undtaget er kundens skadeserstatningskrav på grund af krænkelse af liv, legeme, sundhed eller på grund af krænkelse af væsentlige aftalepligter (”kardinalpligter”) såvel som ansvaret for øvrige skader, der bero på en forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse gennem BoD, dennes repræsentanter i henhold til loven eller medhjælpere. Væsentlige aftalepligter er sådanne, hvis opfyldelse er nødvendige til opnåelse af aftalens mål.

3. Ved krænkelsen af væsentlige aftalepligter er BoD kun ansvarlig for den skade, som er typisk for aftalen og som kan forudses, hvis denne blev forårsaget gennem enkel uagtsomhed, medmindre det drejer sig om kundens skadeserstatningskrav pga. krænkelse af liv, legeme eller sundhed.

4. Indskrænkningerne i stykke 2 og 3 gælder også til fordel for BoDs repræsentanter i henhold til loven og medhjælpere, hvis der gøres krav direkte gældende mod disse.

5. Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke, ligeledes eventuelle krav fra en gennem BoD eller en tredje person overtagne garanti for beskaffenheden af genstanden eller for at genstanden for en vis varighed beholder en bestemt beskaffenhed.

§ 5 Datasikkerhed

1. Kunden har en ret til information såvel som en ret til berigtigelse, spærring og sletning af hans gemte data.

2. Udførlige informationer om art og omfang af lagring af personlige data modtager kunden under rubrikken ”Datasikkerhed” (se også bundlinien på websiden).

3. Til formål for afgørelsen om begrundelsen, gennemførelsen eller afslutningen af kontraktforholdet samler eller anvender BoD sandsynlighedsværdier, hvori der blandt andet i beregningen indgår adressedata.

§ 6 Fortrydelsesret ved køb af varer

Ved aftaler om køb af varer har kunden fortrydelsesret på følgende vilkår:

--- Vejledning om fortrydelsesret ---

Fortrydelsesret

Du har retten til inden fjorten dage uden angivelse af grunde at fortryde denne aftale. Fortrydelsesfristen udløber fjorten dage fra den dag,

 • hvor du eller en af dig udnævnt tredje person, som ikke er transportør, har taget varen i besiddelse, hvis du har bestilt en eller flere varer som et led i en samlet bestilling og varen hhv. varerne bliver leveret på en gang; eller
 • hvor du eller en af dig udnævnt tredje person, som ikke er transportør, har taget den sidste af varerne i besiddelse, hvis du har bestilt flere varer som et led i en samlet bestilling og varerne bliver leveret adskilt; eller
 • hvor du eller en af dig udnævnt tredje person, som ikke er transportør, har taget den sidste delforsendelse eller det sidste stykke i besiddelse, hvis du har bestilt en vare, der er bliver leveret i flere delforsendelser eller stykker.

For at udøve din fortrydelsesret, skal du gennem entydig erklæring (f.eks. et brev sendt via post eller e‐ mail) informere os (Books on Demand GmbH, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf.: 80 88 57 62 (gratis servicenr.) / 33 37 87 77 (int. og fra mobil), e‐mail: info@bod.dk) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Hertil kan du benytte den vedføjede standardformular til fortrydelse, som dog ikke er foreskrevet at bruge.

Til iagttagelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

Følger af fortrydelse

Når du fortryder denne aftale, erstatter vi dig omgående og senest inden fjorten dage fra den dag, på hvilken vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale, alle betalinger vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringstype end den af os tilbudte, billigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige overførsel, det være sig dog, at der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; under ingen omstændigheder opstår der omkostninger for dig på grund af denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varen tilbage eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varen, alt efter, hvilket er det tidligste tidspunkt.

Du skal returnere eller overlevere varen til os omgående og i alle tilfælde senest inden fjorten dage fra den dag, hvor du har informeret os om fortrydelsen af aftalen. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på fjorten dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger ved tilbagesendelsen af varerne.

Du er kun ansvarlig for eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab kan henføres til en til kontrol af beskaffenheden, egenskaberne og funktionsmåden ikke nødvendig omgang med dem.

Standardformular til fortrydelse

Hvis du ønsker at fortryde aftalen, så bedes du udfylde denne formular og returnere den til:

 • Books on Demand GmbH, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, e-mail: info@bod.dk
 • Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af de følgende varer/den følgende serviceydelse (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Kundens navn
 • Kundens adresse
 • Kundens underskrift (kun ved meddelelse på papir)
 • Dato

(*) Streg det ud, som ikke er relevant.

§ 7 Fortrydelsesret ved køb af digitalt indhold

Ved aftaler om køb af digitalt indhold (digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium) har kunden fortrydelsesret på følgende vilkår:

--- Vejledning om fortrydelsesret ---

Fortrydelsesret

Du har retten til inden fjorten dage uden angivelse af grunde at fortryde denne aftale. Fortrydelsesfristen udløber fjorten dage efter indgåelsen af aftalen. For at udøve din fortrydelsesret, skal du gennem entydig erklæring (f.eks. et brev sendt via post eller e‐ mail) informere os (Books on Demand GmbH, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf.: 80 88 57 62 (gratis servicenr.) / 33 37 87 77 (int. og fra mobil), e‐mail: info@bod.dk) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Hertil kan du benytte den vedføjede standardformular til fortrydelse, som dog ikke er foreskrevet at bruge. Til iagttagelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

Følger af fortrydelse

Når du fortryder denne aftale, erstatter vi dig omgående og senest inden fjorten dage fra den dag, på hvilken vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale, alle betalinger vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringstype end den af os tilbudte, billigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige overførsel, det være sig dog, at der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; under ingen omstændigheder opstår der omkostninger for dig på grund af denne tilbagebetaling.

Standardformular til fortrydelse

Hvis du ønsker at fortryde aftalen, så bedes du udfylde denne formular og returnere den til:

 • Books on Demand GmbH, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, e-mail: info@bod.dk
 • Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af de følgende varer/den følgende serviceydelse (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Kundens navn
 • Kundens adresse
 • Kundens underskrift (kun ved meddelelse på papir)
 • Dato

(*) Streg det ud, som ikke er relevant.

§ 8 Øvrigt

1. Der gælder tysk ret under udelukkelse af FN‐køberetsaftalen. Hjemting er Hamburg, såfremt kunden er erhvervsdrivende.

Search engine powered by ElasticSuite