Hjælp

Login og oprettelse

For at kunne købe bøger og e-bøger i BoD Bogshop skal du bruge en kundekonto. Du kan oprette en kundekonto på siden „Login og oprettelse“.

Dit password skal indeholde følgende elementer:

  • mindst 8 / max. 16 tegn
  • mindst et stort bogstav
  • mindst et lille bogstav
  • mindst et tal
  • mindst et specialtegn

Følgende specialtegn står til rådighed:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Login med et myBoD-login

Hvis du allerede har et myBoD-login, kan du benytte det til at logge ind på bogshoppen. Hvis du ikke har noget myBoD-login eller ikke ønsker at benytte det til logge ind på bogshoppen, kan du naturligvis også oprette en kundekonto i bogshoppen med andre brugerdata uafhængigt af myBoD. I tilfælde af at du logge ind med dit myBoD-login, vil du få vist de brugerdata, der er tilknyttet din myBoD-Konto. Efterfølgende vil du blive bedt om at acceptere forretningsbetingelserne for at kunne handle i bogshoppen.

Glemt password

I tilfælde af at du har glemt dit password til bogshoppen, kan du nulstille det på siden „Login og oprettelse“.

Hvis du ændrer dine myBoD-login-informationer (e-mail-adresse eller password) i myBoD eller i bogshoppen, gælder ændringerne automatisk for begge steder. Dette gælder dog ikke for adresseinformationer, som du ændrer et af de to steder.

Search engine powered by ElasticSuite