Kernepædagogik som metode

Kernepædagogik som metode

- Et paradigmeskifte i skole & dagtilbud

Annmaj Alexandra Kjærgård , Forlaget AM-Akademiet

Skole & læring

Paperback

112 sider

ISBN: 9788794469005

Forlag: Forlaget AM-Akademiet

Udgivelsesdato: 29.05.2023

Sprog: Dansk

Farve: Ja

Anmeldelse::
0%
189,00kr.

inkl. moms / ekskl. forsendelse

Din egen bog!

Bliv forfatter med BoD og gør din bog og e-bog tilgængelig i boghandlen.

Find ud af mere
Kernepædagogik som metode - et paradigmeskifte i skole og dagtilbud, handler om at skabe trivsel og udvikling for børn og voksne. Kernepædagogik er en anden måde at se barnet på og at forstå sig selv som voksen på i relation til barnet.

Kærnepædagogik beskriver, hvilke dynamikker, der er på spil i relationen voksen-barn, og barn-barn, hvor den voksne er vejviser igennem interaktioner, konflikter og derigennem er rollemodel for udviklingen af barnets mindset.
Den giver en grundig beskrivelse af, hvilken indflydelse det ubevidste sind har i det relationelle arbejde, og hvordan disse mekanismer påvirker barnets selvopfattelse, selvværd og selvbillede; en påvirkning som former barnets syn på sig selv, dets forhold til omverdenen samt de relationelle mønstre, som barnet tager med ind i voksenlivet.

Kernepædagogik er en ny og anderledes måde at anskue børnesynet, voksen-barn relationen, og den voksnes måde at påvirke barnet, som får betydning for hele dets liv.

Bogen indeholder faglige beskrivelser og eksempler på hændelser, som mange kan genkende i feltet og forskellige øvelser. Den giver et indblik i Kernepædagogikkens principper og, hvorfor principperne er vigtige at belyse ud fra den betydning vi voksne har for barnets adfærd nu og senere hen i livet.

Det handler om at bryde den sociale arv, hvilket vi alle sammen er i stand til ved fælles samarbejde og fælles retning. Den sociale arv er alt det, vi voksne giver videre til de børn, vi er i kontakt med. Det betyder, at vi projicerer vores egne følelser, overbevisninger, sider af os selv og egne begrænsninger over på barnet. Dette sker ubevidst, fordi vi ikke selv er opmærksom på, hvad der er i spil indeni os og i nutidens kontekst, når vi interagerer med et andet menneske.

Målet med denne bog er at skabe bevidsthed omkring nogle af alle dilemmaerne, som er i spil i skoler og dagtilbud. Det er at belyse de mekanismer, vi er i berøring med, når vi er i samspil med andre.
Kernepædagogik kan med fordel læses og anvendes af forældre, idet, det er mange af de samme mekanismer, som er i spil mellem forældre og barn i hjemmet.

Yderligere ønsker jeg med denne bog at skabe forståelse, indsigt, åbenhed og nysgerrighed på, hvad vi kan gøre for at skabe den ændring, vi alle dybest set ønsker og har som formål, når vi brænder for at skabe trivsel, udvikling og læring for børnene.
Annmaj Alexandra Kjærgård

Annmaj Alexandra Kjærgård

Mit navn er Annmaj Alexandra Kjærgård, og jeg er uddannet Pædagog, Cand. pæd. i pædagogik psykologi, Mindfulness instruktør og Certified Life og Business Coach.

Min passion har altid været at gøre en forskel for andre mennesker, både for børn og voksne. Gennem de 26 år, hvor jeg har været ansat i det kommunale og det private, har dette været min mest motiverende faktor.

Relationsarbejde og de dynamikker, som er i spil mellem mennesker, det være sig børn eller voksne, har både haft min interesse samt et stort ønske om at kunne være medskabende til at støtte det menneske, jeg stod overfor. Det at berige, hjælpe, vejlede og skabe en positiv forandring på den ene eller anden måde, har været med til at give mit liv mening. At se taknemmelighed hos det menneske, uanset, hvilken opgave jeg udførte, har været meningsfuldt for mig.

Mit arbejdsfelt i kommunal og privat regi har kun været inden for det humanistiske felt.
Som leder i en kommunal børnehave og vuggestue har jeg i særdeleshed arbejdet med anbragte børn og unge i børnehave, vuggestue og SFO. I den forbindelse har jeg mange års erfaring i at understøtte og vejlede forældre i forældre-barn- relationer samt understøtte og udvikle medarbejdere i børnehaver og vuggestuer i deres pædagogiske arbejde med børnene.

De sidste 10 år har jeg brændt for at støtte og skabe en forandring for udsatte børn og deres familier med henblik på at skabe trivsel og balance i familiedynamikkerne for både børnene og forældrene.

Forlaget AM-Akademiet

Forlaget AM-Akademiet

Forlaget AM-Akademiet er et forlag, der hører under firmaet Kernepædagogik.

Der findes endnu intet indhold under "Pressen skriver".

Skriv en anmeldelse
For at skrive en anmeldelse, skal du logge ind her.
Search engine powered by ElasticSuite