Evaluering og arkitektur - brugere, interview, analyse og fænomenologi

Evaluering og arkitektur - brugere, interview, analyse og fænomenologi

Jan Johansson

Film, kunst & kultur

Paperback

76 sider

ISBN: 9788799974429

Forlag: Forlaget RUM

Udgivelsesdato: 19.01.2018

Sprog: Dansk

Farve: Ja

Anmeldelse::
0%
99,00kr.

inkl. moms / ekskl. forsendelse

Din egen bog!

Bliv forfatter med BoD og gør din bog og e-bog tilgængelig i boghandlen.

Find ud af mere
Denne bog omhandler evaluering af arkitektur med anvendelse af interview som kvalitativ metode med en fænomenologisk tilgang. Der redegøres for nordiske arkitekters evalueringstradition med fokus på forskernes inddragelse af brugerne ved kvalitativ arkitekturforskning.

Der beskrives, hvilke brugergrupper som kan være relevante at interviewe. Derudover beskrives de fordele, der kan være ved at anvende forskellige former af interview for at styrke resultaterne af brugernes erfaringer. Der gives endvidere anbefalinger til, hvordan man som forsker eller undersøger - med en fænomenologisk tilgang - kan gennemføre interviews, foretage transskribering og gennemføre den fænomenologiske analyse.

Bogens indhold kan bringes i anvendelse ved eksempelvis evaluering af almene boliger og almene boligbebyggelser, men også i forbindelse med evaluering af anden boligarkitektur og arkitektur i øvrigt, hvor brugernes erfaringer tænkes at have relevans.

Intentionen med bogen er tænkt som et bidrag til at pege på nogle af de muligheder, der er indenfor kvalitativ arkitekturforskning. Derudover retter bogen fokus på, hvorfor brugernes erfaringer med fordel kan understøtte en mere helhedsorienteret evaluering af arkitektur. Bogen er hovedsageligt tænkt som en lærebog til brug for studerende på arkitektstudiet, bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniørstudiet samt beslægtede uddannelser.
Jan Johansson

Jan Johansson

Forskning & Innovation på KEA - Københavns Erhvervsakademi.
Han har en bred erhvervserfaring som arkitekt, projektudvikler og bygherrerådgiver fra den private-, almene- og kommunale sektor. Han har endvidere i en årerække undervist i arkitekturfag på bynings- konstruktøruddannelsen ved KEA - Københavns Erhvervsakademi.
Forskningen i bæredygtig arkitektur har givet anledning til foredrag for danske virksomheder og ved internationale forskningskonferencer i England, Spanien, Italien, Portugal, Norge og Danmark. Han har holdt oplæg og skrevet forsknings- og avisartikler om bæredygtig arkitektur. Han har senest skrevet Ph.d.-afhandlingen Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus samt bidrag til bogen Ecoweek The Book #1: 50 Voices for Sustainability.
Jan Johansson har været gæsteunderviser på arkitektskolen i Milano samt gæsteunderviser ved ECOWEEK med fokus på bæredygtig arkitektur, design og landskab afholdt i Jerusalem, Rom, Milano og København.
I nordisk regi har han deltaget i forskellige udviklingsprojekter herunder Nordic Built programmer i samarbejde med øvrige nordiske forskningsintuitioner om temaet bæredygtig arkitektur, ledelse i byggeriet og bæredygtig bygningsdrift.
Jan Johansson er endvidere beskikket lektorbedømmer og indgår i formandskabet udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han har modtaget legater fra Margot Dreyers Fond, Lemvigh-Müller Fonden, EU - Smart Energy Regions, Cost Action, STSM og EU - Erasmus, Staff Mobility Teaching.

Der findes endnu intet indhold under "Pressen skriver".

Skriv en anmeldelse
For at skrive en anmeldelse, skal du logge ind her.
Search engine powered by ElasticSuite