Djøf for børn
Særligt populær

Djøf for børn

Styring og ledelse på dagtilbudsområdet

Michael Gravesen

Skole & læring

ePUB

318,6 KB

Kopibeskyttelse: Vandmærke

ISBN: 9788743067535

Forlag: BoD - Books on Demand

Udgivelsesdato: 19.10.2023

Sprog: Dansk

Anmeldelse::
0%
65,00kr.

inkl. moms

Tilgængelig som download

Vi beder dig være opmærksom på, at du ikke kan læse denne e-bog på Amazon Kindle, men derimod udelukkende på enheder med software, som kan vise epub-filer. Flere informationer

Din egen bog!

Bliv forfatter med BoD og gør din bog og e-bog tilgængelig i boghandlen.

Find ud af mere
Der er generel enighed om, at det er afgørende med pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene for at sikre gode vilkår for børnene. Her spiller de fagprofessionelle en nøglerolle.
Med anerkendelse af de præmisser og rammer, som gælder for dagtilbuddene, så giver denne mini-bog nogle forslag til, hvordan styring og ledelse kan medvirke til at styrke vores børns oplevelse og udvikling i disse afgørende tidlige år. Samtidig peges på behovet for at tilpasse de kommunale fagforvaltninger og stabsfunktioner for at understøtte det lokale lederskab og hjælpe de fagprofessionelle med at realisere de faglige og pædagogiske prioriteringer.
De største udgifter på velfærdsområderne er løn. Derfor er det relevant med professionel ledelses- og styringsmæssig tilrettelæggelse af de fagprofessionelles kompetencer og kapacitet. Det handler blandt andet om gennemsigtighed af arbejdets tilrettelæggelse med struktur og digitalisering.
Bogen introducerer også begrebet "efterspørgselsorienteret" fagforvaltning og argumenterer for, at denne tilgang er nødvendig for at imødekomme et øget lokalt handlerum og forskellige lokale behov. Samtidigt understreges vigtigheden af kompetent ledelse på alle niveauer af den kommunale organisation, der arbejder sammen for at sikre bedst mulig ressourceanvendelse til gavn for børnene.

”DJØF for børn” udfordrer den måde vi typisk organiserer vores dagtilbud. Den præsenterer forslag til organisering og styring for at forbedre de pædagogiske rammer for vores børn, samtidig med anerkendelse af kompetent ledelse og de fagprofessionelles kompetencer. Denne bog er et must-read for alle, der er engageret i at skabe en bedre fremtid for vores børn.
Michael Gravesen

Michael Gravesen

Michael Gravesen har erfaring fra en lang og varieret karriere inden for offentlig forvaltning og ledelse. Både som direktør og chef. Derudover varetager han en række tillidserhverv. Eksempelvis sidder Michael i landsbestyrelsen for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), som er en ledelsesforening for kommunale børne- og ungedirektører, dagtilbudschefer, skolechefer, familiechefer, ungechefer, kultur/fritidschefer med flere. Michael er med i Kommunernes Landsforenings (KL) kontaktudvalg på børne-, kultur- og uddannelsesområdet, som rådgiver KL på tværs af børn og ungeområdet. Michael har med andre ord erfaringer med både strategisk topledelse og indgående faglighed på børn og ungeområdet.

Michael er professionelt og personligt engageret i børn og ungeområdet – også i forhold til den nationale rammesætning. Eksempelvis som repræsentant i det nationale partnerskab ”Sammen om Skolen” med deltagere fra de centrale parter omkring folkeskolen, Forligskredsen på Christiansborg samt Børne- og Undervisningsministeren. Derudover har han gennem en årrække realiseret konkrete faglige resultater gennem ledelse af fagchefer og faglige ledere. Nogle af resultaterne fremgår som praksiseksempler på ledelsesmæssige samarbejdsstrategier i bogen ”strategisk ledelse i det offentlige” af professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet.

Michael kender den nationale frisættelsesdagsordenen af velfærdsområderne inde fra det nationale maskinrum og deler nogle perspektiver og konkrete erfaringer fra dagtilbudsområdet. ”DJØF for børn” er en inspiration til, hvordan der kan opnås bedre faglig kvalitet på velfærdsområderne ved blandt andet at kombinere forskellige styringsparadigmer. Den pædagogfaglige ledelse med understøttelse af blandt andet såkaldte DJØF kompetencer forventes at realisere bedre velfærd. Bogen er forslag til en ”to do” af organisering af dagtilbudsområdet og øvrige velfærdsområder.

Der findes endnu intet indhold under "Pressen skriver".

Skriv en anmeldelse
For at skrive en anmeldelse, skal du logge ind her.
Search engine powered by ElasticSuite