Det Nye Noas Ark

Det Nye Noas Ark

Genetableringen af vores indre forbindelse til sjælen, vores medmennesker, jorden og universet

David Jæger

Sundhed & ernæring

Paperback

356 sider

ISBN: 9788771145250

Forlag: Books on Demand

Udgivelsesdato: 19.11.2012

Sprog: Dansk

Farve: Nej

Anmeldelse::
0%
290,00kr.

inkl. moms / ekskl. forsendelse

Din egen bog!

Bliv forfatter med BoD og gør din bog og e-bog tilgængelig i boghandlen.

Find ud af mere
I "Det Nye Noas Ark" (DNA) beskrives menneskehedens nuværende krise og lidelse som en genfødsels-proces, hvor mennesket får genetableret dets indre forbindelse til sjælen, som det havde med ved dets ankomst til verden. Denne genfødsel sker nu med stor hast i mennesker overalt på jorden, og åbenbarer, at vi allerede er skabt hele og fuldkomne ved vores ankomst - og vi behøver ikke forsøge at fikse os selv. Og at vi ikke er alene, men at vi er og lever, på bevidsthedsplanet, i én hjertelig, vis og fælles Enhedsbevidsthed.

DNA er en af de vigtigste bøger i vores tid og beskriver at årsagen til menneskers generelle problemer med at leve og fungere harmonisk i forhold til sig selv, dets medmennesker, dyrene og naturen, skal findes i menneskets egen bevidsthed; dets udefra tillærte ego-sind, hvor i det føler sig ensom og adskilt fra dets egen helhed og verden.

DNA leder, ved indføring i de dybeste lag i bevidstheden, og ved hjælp af nye bevidstheds-tændende meditationer, læseren ud af fængslingen i ego-sindet og ind i hjertets visdom og sjælens højere kropsforbundne bevidsthed, som åbner for indre fred, klarhed og spirituel mening og retning i livet.

DNA fører, ud fra den nyeste videnskabelige forskning, læseren ind i begreberne det kohærente og intelligente hjerte, og dets samarbejde med og betydning for hjernens funktion og åbning til sjælens Enheds-bevidsthed. Den nyeste hjerte- og hjerne-forskning åbner for en bevidsthedsudvidelse, som viser at vi mennesker,igennem det åbne og kohærente hjerte, er dybt forbundet med vores sjæl, med hinanden, med dyrene, med jorden og alt dens liv, og med universet.

I DNA præsenteres læseren for 10 nye opdaterede ritualer, til brug ved de væsentlige begivenheder og overgange i livet. Set i lyset af mange menneskers nutidige åndelige ståsted, hvor den spirituelle bevidsthed genfødes indefra, er de gamle ritualer (sakramenter) for mange udtjente og kan virke meningsløse. Behovet for nye ritualer er derfor naturlig, og et bidrag til menneskets opvågning i sjælens højere bevidsthed. De nye ritualer rummer et nyt og dybt spirituelt indhold til brug for arbejdet i det rituelle rum, og kan bl.a. åbne for sjælens formål med det enkelte menneskes liv, et liv fri af ensomhed og frygt. Et liv med dybde, mening og kreativitet, hvor vi kan give vores unikke gave til verden.
David Jæger

David Jæger

David Jæger, født 1957 i Ribe.

Davids forfattervirksomhed er bl.a. inspireret af Jungs dybdepsykologi, mystikeren og helgenen Frans af Assisi (1182-1228) og af mødet med den amerikanske spirituelle lærer Dr. Richard Moss.

Dybdeterapeut uddannelse 1985.
Pædagog uddannelse 1997.
Massage- og meditationslærer, 3 ½ års uddannelse 1997.
Initiativtager til og leder af Pilgrimsrejser.dk 1998 til 2009.
Foredrag, kurser, individuelle sessioner og bevidsthedsforskning siden 1984.
Initiativtager til og leder af Institut for Bevidsthedsforskning i Skanderborg siden 2008
David er desuden foredragsholder og underviser bl.a. psykoterapeuter og psykologer i meditation og Bodyness (kropsnærvær).

Bøger af samme forfatter:
"Det Rituelle rum, tid og rum til stilhed og fordybelse", Forlaget Det Rituelle Rum, 2002 (Udgivet under navnet Ole Jæger). Udsolgt fra forlaget). "At vågne i Én bevidsthed", Forlaget Det Rituelle Rum, 2009 og 2011.

Der findes endnu intet indhold under "Pressen skriver".

Skriv en anmeldelse
For at skrive en anmeldelse, skal du logge ind her.
Search engine powered by ElasticSuite